GERİ

Hayali Ofisler Atölyesi: Yeni Nesil Çalışma Ortamları İçin Deneyim Tasarımı

08 Ocak, 2016

8-15 yaş grubuna açık tek günlük atölye çalışması
10:30-17:30, 07.11.2015, amber'15, yazane

Günümüzde artık ofis mekanlarının önceliğini yitirdiği, çok sayıda serbest çalışanın kendi yaşam alanlarında, kütüphane ya da kafelerde internet üzerinden çalıştığı, alternatif-kolektif çalışma mekanlarının ortaya çıktığı bir durum sözkonusu. Bunun yanı sıra, servis sektörünün de çalışma biçimi değişiyor, alışveriş deneyimi artık fiziksel mekan yerine sanal dükkanlara taşınıyor; mağaza kavramı kentin dışındaki dev depolara dönüşüyor; ürün kodlarını tanıyan robotlar sonsuz raflardaki ürünleri seçerek kullanıcıya posta ile ulaşmasına aracılık ediyor ve birçok gündelik işlem kişiler değil makineler tarafından yapılıyor. Böyle bir gündelik hayat içerisinde fiziksel mekandaki bireysel karşılaşmalar gittikçe azalırken, fiziksel mekanın tasarımı da yeniden düşünülmeye; sanal dükkanlar, arayüzler, sanal deneyimler olarak tasarlanmaya başlanıyor. Bu da, bir çok meslek alanı için çalışma biçiminin tümüyle değişmesi anlamına geliyor.

“Hayali Ofisler” atölye çalışması, bugün, yeni teknolojileri kullanarak büyüyen yeni neslin ileride kendi çalışma alanları için uygun mekanları nasıl hayal ettiklerini festival ziyaretçileri için bir deneyimine dönüştüren tek günlük bir çalışma olacaktır. Hem davetli hem de açık çağrıya cevap verenler üzerinden belirlenecek en az 5, en fazla 10 genç, bugünden bakarak gelecekteki olası teknolojik gelişmelerle birlikte, hayal ettikleri işi yapmalarına olanak sağlayacak ütopik/distopik, gündelik mekanları tarif edecek ve bir çok teknik kullanılarak bu mekanların temsil edilmesi için çalışılacaktır.

8-15 yaş grubu çocuk/gençlerin gündelik hayatına dahil olan teknolojiler nedir? Bu araçların aynı yaş grubu tarafından erişilebilirliği nedir? Ne kadarından yalnızca haberdarlar, ne kadarını aktif olarak kullanıyorlar, ne kadarını kendileri üretiyorlar? Gündelik hayat ve yeni araçların kullanımı gelecek hayallerini nasıl etkiliyor? Henüz mesleki bir yönelim içinde olmayan genç bireyler kendileri için nasıl meslekler hayal ediyorlar? Bunları mümkün hale getiren mevcut yeni teknolojiler ya da teknolojinin gelişimine dair hayaller nedir? Katılımcıların kendilerini hayal ettikleri yeni uğraşlar, nasıl ortamlarda, hangi bileşenlerle hayata geçebilir ya da bu ortamları kendileri nasıl hayal ediyorlar?

Proje ekibi olarak biz, bu mekan hayallerinin, mimarlık, programlama ve görsel iletişim disiplinlerinden gelen deneyim ve becerilerimizle, ayrıca bize yardımcı olmak üzere davet ettiğimiz tasarım öğrencilerinin katkılarıyla, hem katılımcılar hem de daha sonra Amber ziyaretçileri tarafından sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla görüntülenebilen, sanal mekan deneyimlerine dönüşmesi için atölye günü ve yerinde hep birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu deneyim, naif el çizimleri, üretilen maketlerin fotoğrafları ve üç boyutlu modelleme programlarının çıktılarından oluşacak çok katmanlı görsel malzemelerle üretilecektir.

Proje Ekibi: Şebnem Soher, Ayşegül Karaman, Esra Akdere, Taylan Aktuğ, Aras Bilkin, Fatih Cirit, Nur Gürbüz, Gökhan Uzun, Cafer Kutru, Emirhan Altuner, Baran Yıldız

Katılımcılar; Deniz, Derya, Irmak, Jana, Mehmet, Murat

Web: http://projectnebula.apollo212.com

Facebook: https://www.facebook.com/projenebula

 

Hayali Ofisler Atölyesi'nin Oculus Rift VR uygulamasını indirin:

Mac: http://www.apollo212.com/Future_Office_Mac.zip
Windows: http://www.apollo212.com/Future_Office_Windows.zip
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apollo212.futureoffice 

DO YOU LIKE THIS ARTICLE? SHARE WITH